pantalles-visualitzacio-dades

Seguretat i salut en el treball amb pantalles de visualització de dades

Els avanços en la tecnologia han permès que els treballadors requereixin menys esforç físic, el que suposa una millora en la seguretat i salut dels empleats. Tot i així, i encara que no ens adonem, els empleats que treballen davant de pantalles de visualització de dades, estan exposats a certs riscos per la salut.

Qualsevol empresa de prevenció de riscos laborals, posa l’accent en la seguretat i salut dels empleats que treballen davant de pantalles de visualització de dades (PVD). A continuació, t’enumerem alguns dels problemes causats pel treball amb PVD.

Problemes derivats del treball enfront de PVD

Quan es treballa amb pantalles de visualització de dades, la fatiga visual és evident. Aquesta fatiga pot traduir-se en dolors de cap, visió borrosa i enrogiment dels ulls, i per tant, es redueix la productivitat dels empleats.

Tot i que els problemes de visió són els més destacats, no s’han d’oblidar els problemes posturals. Malgrat la insistència de les empreses de prevenció de riscos laborals, molts empleats no adopten la postura adequada ni fan els descansos pertinents. Això, sumat a la falta d’ergonomia i la inadequada adaptació del mobiliari d’alguns llocs de treball, es tradueix en l’aparició de lesions.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, no passa per alt els problemes derivats del treball amb pantalles de visualització de dades, i per això, han desenvolupat una guia en què es recullen mesures que permeten reduir-ho.

Mesures per reduir els riscos derivats de l’ús de PVD

En la guia tècnica s’expliquen de manera detallada les mesures recollides en el Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, amb l’objectiu de facilitar la seva aplicació.

Si abans t’explicàvem quins són els principals problemes, a continuació t’expliquem algunes mesures per reduir els riscos dels treballadors amb pantalles de visualització de dades.

Com reduir la fatiga visual?

Per a reduir la fatiga visual és important treballar amb una pantalla de bona qualitat i adaptada al treball que es realitza. En la guia tècnica INSHT trobaràs les especificacions de les pantalles depenent de l’activitat realitzada.

A més de la mida i la qualitat, haurem d’adequar la brillantor i contrast de la pantalla, així com procurar que les finestres estiguin situades als laterals per evitar reflexos en els monitors.

Com corregir els problemes posturals?

L’altura del seient i la profunditat d’aquest hauran de ser regulables. A més, haurem de cuidar la col·locació de la resta d’elements perquè no interfereixin de manera negativa en el desenvolupament de l’activitat.

Com reduïm l’estrès?

La fatiga mental podrà reduir-se sempre que s’utilitzin programes que permetin realitzar el treball de manera fluida. A més, és imprescindible tenir una bona organització del treball, sabent prioritzar les tasques i evitant procrastinar.

La guia tècnica d’INSHT inclou un test que permet avaluar els llocs amb pantalles de visualització. Aquest test ens ajudarà a conèixer l’estat del mobiliari i les instal·lacions, i així poder oferir un lloc on l’empleat estigui còmode i gaudeixi de la seguretat i la salut que necessita per desenvolupar la seva activitat laboral.