Pimes inverteixen PRL

Les pimes inverteixen més en prevenir accidents laborals

Els accidents laborals tenen importants conseqüències per a les empreses. Si ets una pime, sabràs que aquests suposen enfrontar-se a una baixa en la productivitat i als costos econòmics que pot implicar-te, tant la contractació d’un substitut com les possibles sancions, a més dels enormes perjudicis que pot ocasionar al treballador.

Llegir més

Síndrome-postvacances

Com ens afecta la síndrome postvacances?

La síndrome postvacances és un concepte de salut que afecta a un alt percentatge de la població. Sabies que, segons dades aportades pel Servei de Promoció de la Salut de Sanitas, el 65% de la població al nostre país la pateix en la seva tornada a la feina?

Per què és lògic que notis en el teu ànim cert nivell de dificultat per adaptar-te al nou ritme? Perquè l’estil de vida de les teves vacances, marcat per horaris més flexibles, no s’ajusta a les obligacions de l’agenda professional.

Llegir més

Importància formació minera

La importància de la formació minera (ITC)

Avui en dia, existeix normativa que marca l’obligatorietat de realitzar formacions al personal que formi part d’una empresa del sector de la mineria. Estem parlant tant d’activitats d’exterior, d’interior, establiments de benefici, personal d’investigació, prospecció… Aquesta formació és específica pel personal d’aquest sector i es denomina: ITC 02.1.02 “Formació preventiva pel desenvolupament del lloc de treball”.

Llegir més

salut treball

Suspens en la salut del treballador

Els dos llocs en que passem més temps són a la llar i a la feina, i no sempre en aquest ordre. Si a això li sumem que a la feina estem exposats a més riscos que a casa (estar assegut tot el dia davant d’un ordinador entra en aquest apartat), això en el cas que treballi en una oficina, que altres treballs com estar treballant sota terra en una mina, penjat realitzant treballs verticals, conduint un vehicle pesat o transportant mercaderies perilloses, cada un dels treballs que puguin existir s’identifiquen riscos… així que entendrem perquè la seguretat i salut laboral s’ha de prendre molt seriosament.

Llegir més

Formacio Prevenció Riscos Laborals

La formació com a element integrador de la prevenció de riscos laborals

 

Tots els organismes relacionats amb la prevenció: administració laboral, inspecció de treball i serveis de prevenció entre altres, donen una vital importància a la formació dels treballadors en la prevenció de riscos laborals.

L’organització de la formació en prevenció de riscos laborals.
A l’hora de portar a terme una formació en PRL es planifica la data, horari, i el temari a impartir en funció del personal a qui va adreçat. Aquest temari, en general, és consensuat entre el servei de prevenció i l’empresari, o el seu representant en matèria de prevenció, d’acord amb les necessitats i les propostes que puguin arribar per part dels treballadors. Per tant, l’empresa ha de consultar als treballadors o als seus representants respecte de la formació a realitzar.

Llegir més

Accidents-laborals

​Evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya (desembre 2014/novembre 2015)

 

L’Observatori d’Empresa i Ocupació, va fer saber al conjunt de la ciutadania, amb data 21/12/2015, (veure www.observatoriempresaiocupacio.gencat.cat) un estudi estadístic descriptiu de l’evolució interanual de la sinistralitat laboral a Catalunya.

Pel període considerat, al nostre territori hi va haver 80.941 accidents lleus amb baixa (índex d’incidència 3167,16), 526 accidents greus amb baixa (índex d’incidència 20,58) i 69 accidents mortals (índex d’incidència 2,70).

Llegir més

La importància de la investigació d’accidents

La investigació d’accidents no hem de reduir-la a un formulari emplenat de manera sistemàtica, sinó veure-la com una eina per buscar les causes de l’accident i evitar la repetició d’aquest.

Per entrar en matèria i poder desgranar la importància de la recerca d’accidents, haurem de definir accident de treball:

La legislació determina que “un accident de treball és tota lesió corporal que el treballador sofreixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d’altres”. (art. 115 LGSS). Aquesta definició segueix sent vàlida per explicar els accidents de treball, però amb l’aprovació de la llei 20/2007 els treballadors autònoms (no treballen per compte d’altres) si tenen dret a les prestacions per contingència professionals, en el cas dels autònoms econòmicament dependents és obligatòria la cotització i per tant la prestació i per a la resta dels autònoms aquesta cotització és voluntària.

Llegir més

Prevencio-Riscos-Laborals-Estudis-Psicosocials

El sentit del treball. Un pas endavant en prevenció psicosocial.

Aquest 2015 a MB PREVENT s’ha incrementat la demanda de serveis de consultoria i en especial d’estudis de factors Psicosocials. Aquesta disciplina o eina de Prevenció de Riscos Laborals, suposa un excel·lent pas de qualitat per a empreses que volen millorar la gestió preventiva i ho fan, incidint amb dos elements cabdals de la prevenció i la salut. Les “relacions laborals” i “com es senten els treballadors”.

Llegir més

Coordinacio-activitats-empresarials

Coordinació d’activitats empresarials. Estàs al dia?

En els temps que corren són cada cop més les empreses i autònoms que necessiten estar al dia en l’àmbit documental i formatiu. Avui en dia, una actitud proactiva en matèria de gestió de la nostra empresa i treballadors pot marcar la diferència entre poder estar dintre del mercat i donar un bon servei als nostres clients, o bé, ser descartats davant d’una possible prestació de serveis.

La coordinació d’activitats empresarials (CAE) basa el seu principi en la demostració documental conforme les empreses que hi intervenen fan bé els seus deures amb l’administració i al mateix temps el seu compromís de participació amb la normativa vigent, sigui en matèria preventiva o del mateix sector.

Llegir més

20 anys de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

El pròxim 8 de novembre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, la mare de la prevenció complirà 20 anys. Aquesta llei va sorgir amb la voluntat de que les empreses adquirissin i garantissin la seguretat i salut a tots els seus treballadors. A part també estableix els drets i obligacions tant de l’empresari com dels mateixos treballadors referent als riscos laborals.

Llegir més