Nova pròrroga dels ERTO i ampliació del crèdit destinat a la formació programada

Les modalitats actuals d’ERTO s’han ampliat de nou per cobrir fins al 31 d’octubre i n’ha aparegut una de nova que anirà de l’1 de novembre de 2021 al 28 de febrer de 2022: l’ERTO de formació. En el mateix Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat laboral, també s’han establert noves mesures per als autònoms.

Llegir més

Resiliència, tema central del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021

El 28 d’abril de l’any passat, amb mig món confinat a causa de la pandèmia, el Dia de la Seguretat i Salut en el Treball va recordar la importància d’aquests factors, seguretat i salut, per a salvar vides, especialment per a evitar els contagis en l’entorn laboral. En 2021, el lema triat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) és “Anticipar-se a les crisis, preparar-se i respondre: Invertir avui en sistemes resilients de seguretat i salut en el treball”.

Resiliència és una paraula que s’ha vinculat molt a la pandèmia perquè és la nostra capacitat per a superar traumes o circumstàncies adverses. També s’aplica a l’ocupació per a descriure situacions en les quals el treballador ha de ser flexible per a sobreposar-se a dificultats laborals. Com el lema de la OIT indica, també els sistemes de seguretat i salut en el treball han d’estar preparats per a prevenir noves possibles crisis i així superar-les més ràpidament.

Llegir més

Data límit per a la formació obligatòria en PRL en el sector del metall

El III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM) fixa l’1 d’octubre de 2021 com a data límit perquè les empreses tinguin formada a tota la seva plantilla en prevenció de riscos laborals. La disposició transitòria segona és la que estableix el termini de 4 anys a comptar des d’aquest dia de 2017.

El CEM està vigent des de l’1 de gener de 2018, però té un caràcter retroactiu. A més, va quedar prorrogat automàticament en el seu venciment el 31 de desembre de 2020. Per això també és d’obligat compliment la disposició transitòria tercera que estableix el mateix termini d’1 d’octubre de 2021 per a oferir formació de reciclatge en matèria preventiva als treballadors que portin més de 4 anys sense rebre-la.

Llegir més

Reconeixement mèdic laboral, voluntari però molt recomanable

Quan es demana una acció voluntària, és fàcil que passi a segon pla perquè sembla que és menys rellevant que allò que és obligatori. Però el reconeixement mèdic laboral, malgrat ser voluntari en la majoria dels supòsits, és recomanable per a tots els treballadors perquè és la forma que té l’empresa de protegir-los de malalties derivades del seu lloc de treball.

El reconeixement mèdic laboral és un dret dels treballadors reflectit en el article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.

L’empresa està obligada a oferir als seus treballadors el reconeixement mèdic laboral, però l’exercici d’aquest dret és voluntari excepte en cas que sigui un lloc de risc legalment reconegut, si suposa un risc per a ell o tercers o si ha de fer-se per a valorar els efectes de les condicions de treball. A més, els treballadors sensibles (minusvalidesa, llarga malaltia) també poden ser sotmesos a aquests reconeixements mèdics.

La vigilància de la salut té com a objectiu identificar problemes en el treball, però també és una bona pràctica que molts metges de família recomanen fer a qualsevol edat. A més, no cal veure-ho com una invasió de privacitat perquè és totalment confidencial.

Llegir més

Guia ràpida per tornar a la feina – Covid-19

Per reprendre l’activitat amb seguretat enfront del Covid-19, les organitzacions han d’establir un conjunt de mesures de PREVENCIÓ pels seus treballadors. Aquestes, seran de tipus organitzatiu, informatives i amb l’adequació de mitjans humans i tècnics per fer-ho efectiu.

A MB Prevent, hem preparat aquesta guia que té l’objectiu de guiar a les empreses per prendre mesures al seu abast en diferents àmbits que caldrà adequar segons la tipologia de l’activitat i organització del treball i els seus espais.

Accedeix a la guia

*Actualitzada el 28/10/2020

Mesures extraordinàries en la formació professional per a l’ocupació

El Govern està llançant constantment mesures per adaptar els diferents sectors a la situació provocada pel confinament. Entre elles, també s’inclouen les orientades a flexibilitzar les condicions en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral que recull la Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, que va entrar en vigor el 18 d’abril.

Llegir més

Teletreball: el nou repte per empreses i treballadors

L’emergència sanitària provocada pel covid-19 ha produït un gran canvi en el marc laboral. Avui, per molts treballadors, el teletreball serà la modalitat que els permetrà continuar amb l’activitat de l’empresa aprofitant la tecnologia que tenim al nostre abast.

Des de MB Prevent i IM2 The Group seguim teletreballant al vostre costat i us fem arribar uns consells molt útils. Animem a les empreses que considerin aquesta modalitat de treball més endavant pel dia a dia, ja que són molts els avantatges que pot oferir.

Llegir més

Protocol d’actuació enfront del Coronavirus

El Coronavirus SARS-CoV-2 és un virus nou, desconegut anteriorment en la patologia humana, que té la capacitat de transmetre’s a les persones i que pot causar malalties de tipus respiratori amb tos, sensació de falta d’aire i febre.

Es transmet en tossir o esternudar quan les secrecions respiratòries entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca.

Llegir més

Com evitar la síndrome del treballador cremat al teu equip?

La síndrome de burnout està cridant l’atenció dels mitjans des que l’OMS anunciés que l’inclourà com a malaltia relacionada amb l’ocupació en la seva Classificació Internacional de Malalties (ICD-11). Aquesta notícia contribueix al fet que el desgast professional sigui més visible i per això volem donar-te unes recomanacions per tal d’evitar-lo a la teva empresa.

Llegir més

Estudi de factors psicosocials, una avaluació necessària per evitar riscos laborals

L’estrès i la fatiga provocats pel treball són factors de risc psicosocial que l’empresa ha de gestionar com qualsevol altre problema per a la salut i la seguretat dels seus empleats.

Quins són els riscos psicosocials?

L’Organització Internacional del Treball (OIT) en el capítol dedicat a aquest tema en la seva “Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo” defineix els factors psicosocials com els vinculats al lloc i entorn de treball, com per exemple:

  • Cultura de l’organització: comunicació, organització, lideratge …
  • Condicions de la feina: contracte, salari, horari …
  • Qualitat del treball: relacions amb els companys, autonomia, pressió temporal …

Llegir més