Dia mundial de la seguretat i salut en el treball

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Com cada any des del 2003, l’Organització Internacional del Treball (OIT) organitza pel dia 28 d’abril el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, jornada que servirà per seguir avançant en la millora de les condicions de seguretat laboral de milions de treballadors en tot el món.

En què consisteix la campanya 2017 del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el treball?

Aquest any, el tema central de la campanya és la necessitat que tenen tots els països de millorar la recopilació i utilització de dades fiables sobre seguretat laboral, un tema que probablement t’interessa millorar.

El fonament d’aquesta campanya està basat en el fet que només es pot millorar allò que es coneix a la perfecció i s’analitza correctament, podent llavors proposar mesures realment efectives que resolguin les necessitats reals de les empreses.

Aquest objectiu, per tant, no només és coherent amb els objectius marcats en l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, sinó que segur fa que la prevenció de riscos laborals es converteixi en quelcom més realista, ja que en moltes ocasions el problema de les polítiques que es plantegen és que estan allunyades de les veritables necessitats, no complint per això els objectius que es plantegen en el seu disseny.

Així, per treballar en la línia adequada a l’hora de prevenir accidents, malalties professionals, o malalties relacionades amb el treball, els estats necessiten, en aquest ordre:

1. Conèixer perfectament les tipologies d’accidents i malalties que es donen amb major freqüència.

2. Saber quins són els sectors d’activitat més afectats per l’anterior.

3. Tenir coneixement sobre els perfils de treballadors  amb més problemes en matèria de seguretat i salut laboral.

4. Poder estudiar les causes concretes que incideixen en major mesura en aquests accidents o malalties.

5. Dissenyar i estudiar indicadors que siguin 100% fiables perquè en tot moment es tingui informació de tot l’anterior.

Així, segur que comparteixes l’opinió que, si avancem en aquests 5 punts, hi haurà moltes més possibilitats de dissenyar polítiques que resolguin els problemes reals de les empreses i dels seus treballadors, ja que aquestes polítiques podran respondre a la realitat i no a teories que no tenen per què coincidir amb aquesta.

A més, també es pretén que els sistemes de recollida de dades sigui similar entre tots els països, afavorint la igualtat de totes les persones en aquesta matèria, que sempre és una de les grans preocupacions dels treballadors.

Totes aquestes actuacions seguiran afavorint la creació d’entorns i llocs de treball més segurs, així com empresaris i empleats més sensibilitzats sobre la importància de treballar amb la màxima seguretat, evitant amb això situacions desagradables que et poden afectar a tu, als teus companys de treball, o a empleats de qualsevol empresa.