Les claus sobre la prevenció de riscos laborals en oficines

El treball administratiu sembla estar exempt d’accidents, però la realitat és molt diferent. Passes moltes hores davant l’ordinador. A més, existeixen altres problemes relacionats amb la manipulació de materials o els canvis de temperatura. Et mostrem algunes claus sobre la prevenció de riscos laborals en oficines perquè és important conèixer-les i sobretot, evitar-les.

La majoria dels accidents que es produeixen en aquest tipus de treball són lleus i, en molts casos, es donen en el desplaçament “in itinere” que seria quan anem de casa al treball i viceversa. Respecte a les normes essencials, pots trobar informació d’aquestes en la web del Ministeri de Treball i Assumptes Socials o en l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). Per descomptat, no has d’oblidar les anomenades “normes UNE” que, encara que no són obligatòries, t’ajudaran en les labors de prevenció de riscos laborals.

La prevenció de riscos laborals en oficines

Existeixen diversos factors a tenir en compte i, a més, hi ha formes de tenir-los sota control. El primer pas és que contractis a una empresa de prevenció de riscos laborals, que t’assessorarà durant tot el procés perquè no només compleixis amb les lleis, també per evitar els accidents en la mesura del possible.

Els factors es poden classificar en genèrics, per tots els sectors i específics, relacionats amb un tipus de treball concret.

Factors genèrics

La neteja i l’ordre no són només per estètica, moltes caigudes es deuen a sòls en mal estat i alguns talls o contusions es donen per materials que estan on no haurien d’estar. Per això, convé que tinguis tot al seu lloc per evitar molts d’aquests accidents. A més, la higiene i la desinfecció són molt importants per evitar possibles infeccions en el personal que comparteix taula o eines.

Per un altre costat, tenim factors relacionats amb l’ús adequat de les eines de treball, els contactes elèctrics o els incendis provocats per certes distraccions. En aquest cas, cal establir polítiques correctes de prevenció, a més d’utilitzar sempre materials de bona qualitat i, sobretot, seguir al peu de la lletra les indicacions dels professionals.

Riscos específics

L’essencial és el relacionat amb els equips informàtics. L’oficinista passa moltes hores davant d’un ordinador i exposat a una llum que pot arribar a ser tòxica. Per aquest motiu, en la prevenció de riscos laborals en oficines, aquest és un factor dels considerats essencials i es pot reduir el risc amb protectors de pantalla o certes polítiques sobre descansos.

Un altre dels riscos específics és el relacionat amb la cadira que utilitzem o amb l’ordre de la taula de treball. D’aquesta manera, algunes indicacions són que situem utensilis que més utilitzem prop de nosaltres o que la cadira tingui el seient i el respatller regulables. Per descomptat, hem de realitzar descansos cada cert temps, de manera que puguem posar-nos drets i caminar una mica.

Com hem vist, amb certes mesures fàcils de portar a terme, podem evitar els problemes associats al treball d’oficina i ningú millor que una empresa de prevenció de riscos laborals d’oficines per assessorar-te.