Nou reglament protecció incendis

Novetats de l’actualització del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)

El passat 19 de maig va ser aprovat pel Consell de Ministres com a Reial Decret, el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, (RIPCI).

Aquesta regulació és molt necessària, ja que inclou tant les exigències marcades per la legislació europea com la regulació dels sectors i productes que no tenien normes clares fins ara.

QUÈ INDICA EL NOU REGLAMENT?

En aquesta publicació s’ofereixen directrius sobre diversos punts a tractar, entre ells, els requisits a complir pels equips, sistemes i components de protecció contra incendis; les condicions d’habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i mantenidores d’aquests components; les condicions per la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d’aquestes instal·lacions i el règim sancionador.

Fins ara les instal·lacions PCI es regien per un règim que fa més de 20 anys que està vigent, el Reglament de novembre de 1993, és a dir, estem responent a normes totalment desactualitzades, que podríem dir que estaven obsoletes. Les novetats més destacades que podem trobar en el RIPCI són les següents:

– Un programa de manteniment millor definit i més complet.

– Informació sobre inspeccions periòdiques que han de passar les instal·lacions de protecció contra incendis.

– Indica la incorporació de sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada.

Tot i que moltes empreses dedicades a salvaguardar la seguretat de les persones han intentat ser avantguardistes i actualitzar-se contínuament per oferir les millors solucions en aquest camp, es fa necessari comptar amb un reglament al qual poder acudir per prendre decisions i portar a terme accions més coherents amb les necessitats actuals.

Veure el Real Decreto 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.