PRL calidad aire

La importància de la qualitat de l’aire en la prevenció de riscos laborals

L’aire és essencial per la nostra qualitat de vida, però a més és també un factor clau a l’hora de parlar de prevenció de riscos laborals. Passem bona part del dia en el nostre lloc de treball, pel que les condicions ambientals del mateix han de ser sempre òptimes.

Malgrat tot, els centres laborals tancats no sempre compleixen aquesta premissa. Els espais interiors amb freqüència mostren una contaminació en l’aire més elevada que la que existeix en l’exterior. És més, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), gairebé un 30% dels llocs de treball interiors acostumen a tenir importants problemes en el que a la qualitat de l’aire es refereix.

Aquesta baixa qualitat d’aire interior pot desembocar en problemes de salut, que es tradueixen en una menor productivitat, baixes laborals i un ambient de treball negatiu. Entre els símptomes més habituals de malalties provocades per la contaminació ambiental es troben la tos, rinitis, irritació d’ulls o de gola, refredats i, inclús, infeccions víriques o problemes respiratoris.

Motius pels quals cuidar la qualitat d’aire que ens envolta és quelcom fonamental. En aquest sentit, comptem també amb una sèrie de prescripcions legals. Segons la normativa marcada per la legislació vigent, l’aire dels espais tancats ha de renovar-se entre uns trenta i cinquanta metres cúbics cada hora, depenent dels factors que contaminen l’ambient en cada cas.

Causes de la contaminació de l’aire interior

A l’hora d’avaluar la qualitat de l’aire del nostre espai de treball, s’ha de tenir en compte determinats factors claus. Per això, pots recórrer a una empresa de prevenció de riscos laborals especialitzada.

La ventilació

La renovació de l’aire periòdicament al llarg del dia és bàsica per mantenir la qualitat de l’aire. Aquesta es pot veure afectada si el subministrament d’aire nou no és suficient. També la mala filtració o la incorrecta distribució de l’aire poden provocar una ventilació negativa.

En la pràctica, es tradueix en aire contaminat i viciat, que és l’escenari perfecte perquè bacteris i virus campin al seu aire.

La contaminació exterior i interior

En l’interior de l’espai de treball hi ha elements que afavoreixen la contaminació de l’aire. Des dels mateixos treballadors fins a la utilització incorrecta de materials o els gasos de combustió que s’utilitzin dintre.

Des de fora també arriben factors contaminants en forma de gasos i partícules. Per evitar-ho és convenient que tinguis sempre el sistema de filtració de l’aire a punt.

Els materials de treball

Depenent de l’activitat que es realitza en l’espai laboral, els materials són essencials. Si es treballa amb químics, materials de construcció, deixalles o altres, la contaminació és constant, pel que els nivells d’exigència quant a la renovació de l’aire han de ser més alts. De la mateixa manera, en els ambients sanitaris existeix també un risc de contagi per microorganismes, raó per la qual la qualitat de l’aire ha de tenir una especial consideració.

Així, és indispensable tenir en compte tots aquests factors per mantenir una qualitat de l’aire interior òptima. Doncs aquesta és sinònim de major rendiment laboral i de major espai de treball.