Procediments de treball segur

Els procediments de treball segur: com posar-los en marxa?

Si tens una empresa o has treballat en alguna companyia on sigui comú realitzar tasques que impliquen algun risc pel treballador, segur que hauràs sentit a parlar dels procediments de treball segur o instruccions de seguretat que serveixen per indicar de manera clara com s’han de realitzar algunes tasques. Però, quan s’ha de portar a terme un procediment de treball segur? A qui s’ha de dirigir? A continuació, resolem els teus dubtes.

Com implementar un procediment de treball segur

A l’hora d’implementar un procediment de treball segur, el primer que s’ha de fer és elaborar una llista amb les principals situacions de risc, tasca per la qual és aconsellable consultar els treballadors i els responsables de cada àrea. Una vegada identificades aquestes situacions, s’ha de portar a terme una avaluació de riscos, per la qual, gràcies a la seva perspectiva externa, pot ser útil una empresa de prevenció de riscos laborals.

Un cop hagis portat a terme aquests punts, pots procedir a redactar el procediment de treball segur que ha de detallar els objectius i l’abast d’aquest; les responsabilitats d’aplicació d’aquest; els requisits, si n’hi ha, per poder portar a terme la tasca per la qual s’estan elaborant les instruccions de seguretat (formació, ensinistrament, etc.) i el desenvolupament del procediment. En aquest últim punt, hauràs d’explicar quins seran els equips de treball, les eines i processos utilitzats i altres aspectes rellevants per la seguretat del teu negoci.

Has de tenir en compte que aquest procediment de treball segur haurà de revisar-se i actualitzar-se sempre que es produeixin canvis en els equips utilitzats o en altres condicions de treball.

A qui has de dirigir el procediment de treball segur?

Els principals destinataris d’aquestes instruccions de seguretat són els mateixos treballadors, ja que són ells els qui porten a terme les tasques que suposen un risc i, per tant, són ells qui han de complir les normes pertinents. Tot i així, és bo fer arribar el procediment als responsables de cada àrea perquè vetllin pel compliment d’aquest.

Un aspecte que has de tenir sempre en compte és que les instruccions han de ser clares i concises per no donar lloc a què els treballadors dubtin respecte al procediment que han de seguir en les seves tasques.

Quan cal elaborar un procediment de treball segur?

En primer lloc, hauràs d’elaborar instruccions de seguretat per a tasques que poden implicar un risc, sobretot si aquest és greu. Aquest és el cas de les empreses que treballen amb alta tensió o amb bastides.

D’altra banda, has de posar en marxa un procediment de treball segur per tasques crítiques en què una omissió pot suposar un accident. Un exemple d’aquestes tasques són les relacionades amb maquinària, ja que una distracció pot tenir un preu molt alt.

Per últim, hauràs de seguir aquest procés en tasques no rutinàries, ja que el fet que aquestes funcions no es realitzin sovint pot donar lloc a distraccions.

En aquests casos, és molt important emprar un procediment de treball segur adequat a les necessitats de la teva companyia.