Lloc treball segur

La importància de crear un lloc de treball segur

Cada vegada més, les empreses adquireixen consciència sobre la importància de prevenir els riscos laborals i sobre la conveniència de crear un lloc de treball segur per als seus empleats.

En aquest sentit, és lògic que acudeixin freqüentment als serveis d’una empresa de prevenció de riscos laborals a l’hora de dissenyar els seus espais i locals de treball. D’aquesta manera, no només aconsegueixen un entorn més saludable per als seus treballadors sinó que, a més, compleixen amb la legalitat vigent en aquesta matèria.

Com aconseguir un lloc de treball segur

Qüestions com les mesures, l’orientació, els materials o l’emplaçament on es construeixen els llocs de treball influeixen en la salut i el benestar de les persones que desenvoluparan allà les seves tasques. Per això cal tenir cura dels detalls per aconseguir un entorn segur.

Característiques de la construcció

Els locals, depenent de la seva funció, han de tenir unes dimensions mínimes que vénen marcades per la legalitat i que s’han de respectar en tot moment. Aquestes mesures han de ser les suficients perquè cada individu pugui realitzar el seu treball de forma còmoda i segura. A més, han de quedar espais amplis per poder reaccionar en cas d’emergència.

Ordre, neteja i manteniment

Mantenir les instal·lacions ordenades i netes és responsabilitat de tots. Pot semblar obvi, però treballar en un entorn organitzat augmenta la sensació de benestar dels treballadors i redueix els nivells d’estrès.

A més, en cas que passi una emergència, has de mantenir el terra lliure d’objectes per garantir una evacuació en condicions de seguretat.

Senyalització de seguretat

Els llocs d’evacuació i els elements de seguretat, com ara extintors, han d’estar perfectament senyalitzats perquè, en cas d’emergència, es puguin localitzar de forma ràpida i senzilla. A més, has de tenir en compte la normativa vigent i han d’estar sempre en perfecte estat. El manteniment d’aquests elements de seguretat resulta decisiu en cas que es produeixi una emergència i no poden fallar.

Les condicions ambientals

La temperatura dels llocs de treball ha de ser sempre l’òptima per al treball que allà es desenvolupa. Evita les calors excessives i els corrents d’aire que poden resultar molestes, arribant a influir en la salut de les persones treballadores.

La il·luminació també ha de ser l’adequada, per això has d’evitar els llums massa tènues o potents i eliminar qualsevol reflex que pugui dificultar la visibilitat del personal.

Material de primers auxilis

És important que hi hagi petites farmacioles en els llocs de treball en els quals no hi hagi possibilitat de comptar amb un metge per poder assistir als petits accidents que poden ocórrer en el dia a dia. Aquestes farmacioles han d’estar supervisades per l’autoritat competent i mantenir-se sempre en bon estat.

El lloc de treball és, possiblement, el lloc on més temps passes en el teu dia a dia. Per això resulta fonamental construir un emplaçament saludable on el personal d’una empresa pugui exercir la seva professió de forma segura i saludable.