Avantatges de les noves tecnologies aplicades a la salut laboral

Les noves tecnologies han suposat un canvi en els aspectes més senzills de la nostra vida. Les nostres rutines o la forma de comunicar-nos poc tenen a veure amb les de fa uns anys. L’àmbit del treball no ha estat aliè a això i viu també un procés de digitalització que ha comportat canvis en tots els sectors, des de la producció fins a la salut laboral.

En aquest últim aspecte, la salut, els avenços tecnològics han contribuït a formar un nou model de treball que ajuda a fer que l’empresa de prevenció de riscos laborals planifiqui la prevenció i compti amb noves eines que facin la tasca més senzilla.

Quins avantatges aporten les noves tecnologies a la salut laboral?

Controlen una quantitat de dades més exhaustiva

Els avenços tecnològics han permès que en l’àmbit de la prevenció de riscos, la recollida de dades es pugui fer al detall. El registre de dades és ara molt més ampli i a més aquests tenen una major disponibilitat, si es compta amb un sistema d’emmagatzematge en el núvol o similar.

Anticipen els riscos d’accident

La recollida de dades i la seva posterior anàlisi amb tecnologia com la proporcionada pel Big Data ha suposat un gran avanç per les empreses de prevenció. Aquestes són capaces de predir futurs accidents o errors que poden tenir lloc examinant la informació sobre característiques i patrons de comportament.

Redueixen els errors humans

Una part dels accidents que tenen lloc a la feina es deuen a errors humans. La tecnologia, en canvi, ens brinda l’oportunitat d’automatitzar els processos i que moltes decisions no hagin de ser preses per nosaltres mateixos. Això redueix considerablement la possibilitat d’error i, per tant, que passi algun tipus d’incident.

Agilitzen les tasques de prevenció

El dia a dia de les persones del sector de la salut laboral també es beneficia de la tecnologia. Aquestes agiliten els processos i redueixen les tasques burocràtiques mitjançant l’automatització. A això s’uneix la mobilitat i immediatesa. Gràcies a avenços com Internet i el telèfon intel·ligent és possible comunicar qualsevol incidència en temps real des de qualsevol lloc.

Milloren la salut dels empleats

Les noves tecnologies no només redueixen el nombre d’accidents laborals, sinó que també tenen un efecte directe en la salut dels empleats. Gràcies a aquestes noves eines és possible localitzar futures malalties o corregir hàbits, com ara els posturals, que puguin donar lloc a lesions.

A més, el desenvolupament tecnològic ha donat lloc a un model de treball molt més flexible i portable. En aquest sentit, els horaris han deixat de ser en molts casos tan estrictes i el teletreball s’ha convertit en una realitat. Això es tradueix una reducció de l’estrès notable, ja que permet una conciliació de la vida personal i professional molt més senzilla.

Així, les noves tecnologies han fet la feina de l’empresa de prevenció de riscos laborals més fàcil, però, sobretot, han permès que aquesta sigui més exhaustiva. La salut en el treball compta amb un aliat que ha aconseguit reduir encara més els riscos.