prevenció de riscos psicosocials

Prevenció de riscos psicosocials en l’entorn laboral

Durant l’execució de la jornada laboral, un empleat pot arribar a sentir que la seva implicació amb la feina que desenvolupa cada vegada és menor. Això no sempre succeeix per motius propis, sinó que pot estar influït per circumstàncies que l’incomoden i que el fan ser menys eficient. En aquests casos parlem de riscos psicosocials.

Què són els riscos psicosocials?

Els riscos psicosocials són causa d’un disseny defectuós en les tasques, una mala organització i gestió del treball i d’un ambient laboral tens i perjudicial. Aquests factors poden produir trastorns psicològics i físics, com la síndrome de burnout o estrès a la feina, més esgotament o depressió. Poden donar-se en casos de càrregues de treball excessives, sentir que no es tenen en compte les nostres opinions, no deixar clares les directrius del que se’ns demana i ser víctima d’assetjament psicològic o sexual.

Quins factors trobem?

Els factors que poden portar a patir aquests riscos psicosocials són molt amplis. Podem trobar que el contingut de la feina no sigui variat, sense sentit o excessiu. Que les jornades canvien contínuament i no podem tenir un horari adequat. Baixa participació en la presa de decisions, mal ambient amb els companys i caps, aïllament social i incertesa amb el nostre desenvolupament de carrera fins al punt de sentir-nos paralitzats o estancats.

Tipus de riscos psicosocials i conseqüències

L’excés d’exigències psicològiques, amb això ens referim a aquelles situacions en què se’ns demana callar la nostra opinió, prendre decisions complicades, però ràpidament, o quan hem d’amagar el que sentim. La manca d’influència i no poder desenvolupar les nostres idees, el que limita la realització de la tasca i l’ús de les nostres habilitats i coneixements.

Sentir que els nostres companys o superiors no ens fan costat quan no disposem d’informació suficient per realitzar la tasca. El no sentir gratitud per realitzar bé la nostra feina i l’únic que obtenim són males conductes, tracte injust o un salari baix. La dificultat de conciliar vida laboral amb vida familiar generant una doble presència esgotadora.

Però els riscos psicosocials no acaben només en el risc, produeixen un dany real. Es tracta d’una lesió causada per la falta de prevenció del risc que la va originar, encara que cal destacar que no actuen de forma independent, sinó que és una interacció de factors. Es poden donar danys com malalties cardiovasculars i respiratòries, patologies mentals o depressió.

Com els prevenim?

Aquests riscos poden ser evitats mitjançant una correcta avaluació per part d’una empresa de prevenció de riscos laborals. Amb aquesta avaluació, s’identificaran els factors que es trobin en el desenvolupament de l’activitat i seran estudiats per continuar amb la seva posterior prevenció. Per a això, s’efectuaran els canvis que siguin necessaris en l’organització de la feina i sempre seran favorables tant per l’empresa com per als treballadors.

Un treballador no és només això, és una persona amb interessos i necessitats que han de ser cobertes de la millor manera possible per evitar que siguin víctimes d’aquests riscos psicosocials, de manera que en moltes ocasions, la millor solució per les empreses, és comptar amb una empresa de prevenció de riscos laborals que les ajudi .