Prevenció de riscos laborals: drets i obligacions dels treballadors

Moltes persones que acudeixen a una empresa de prevenció de riscos laborals volen conèixer quins són els drets i les obligacions dels treballadors en aquesta matèria. Un bon servei en matèria de PRL inclou donar tota la informació necessària perquè, tant empleats com a empresaris, siguin capaços de desenvolupar la seva feina amb seguretat i confiança.

Per aquesta raó, avui farem un repàs als drets i les obligacions que tenen tots els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals perquè, a partir d’ara, coneguis totes les claus i no prenguis riscos que posin en perill la teva salut. Al cap i a la fi, l’objectiu principal és, entre tots, lluitar per disminuir la sinistralitat laboral.

Drets dels treballadors

Els drets i obligacions dels treballadors estan regulats a l’article 14.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) i estableix que:

– L’empleat ha de ser informat per la seva empresa de manera directa dels riscos que pot patir en el seu lloc de treball així com de les mesures preses per preveure’ls.

– El treballador té dret a aturar la seva tasca i deixar el lloc on desenvolupa el seu treball si observa que pot haver-hi algun risc.

– L’empresa ha d’oferir la garantia de poder vigilar la salut de l’empleat en funció dels riscos laborals propis del seu lloc de treball.

– Si el treballador tingués alguna especificació física o psicològica que li faci procliu a patir algun altre risc fora dels comuns al seu lloc de treball, té dret a tenir proteccions particulars per evitar-los.

– L’empleat pot participar de manera activa amb propostes que afectin a la modificació de la seva seguretat i la seva salut.

Obligacions dels treballadors

El principal dret de tot treballador és rebre una protecció eficaç. D’això deriven una sèrie d’obligacions que el treballador ha de complir i que repassarem a continuació:

– Ha de fer un ús correcte de tots els elements necessaris per al desenvolupament correcte i saludable del seu treball: màquines, utensilis, substàncies perilloses, aparells, etc.

– El treballador té l’obligació d’utilitzar els equips de seguretat que l’empresa hagi facilitat. A més, ha de fer-se de manera correcta, segons indiquin les instruccions d’ús.

No ha d’utilitzar fora de lloc els equips de protecció facilitats per l’empresari.

– En cas que el treballador observi alguna situació perillosa que pugui ocasionar algun risc laboral té l’obligació d’informar a l’empresa i als organismes pertinents.

– L’empleat ha d’executar i complir amb els deures que se li assignin en la seva empresa, així com realitzar una cooperació amb els seus superiors perquè aquests puguin assegurar-se que es compleixen totes les mesures i no existeix cap risc per a la vida i la salut dels treballadors.

Tingues a mà un servei de prevenció de riscos laborals

El millor és, en cas de dubtes, que puguis consultar a una empresa de prevenció de riscos laborals. Amb un equip qualificat, són els qui millor podran oferir-te un servei professional de PRL per als teus treballadors.