La importància de la formació en primers auxilis en les empreses

La formació en prevenció de riscos laborals és essencial per a qualsevol empresa o treballador, però el tipus de formació dependrà de diferents factors en funció del lloc que ocupi el professional i del tipus d’activitat que realitzi. Així i tot, hi ha quelcom que és comú en qualsevol formació de prevenció, ja que per la seva importància ha de ser conegut per qualsevol empleat: estem parlant de la formació en primers auxilis.

Importància de la formació en primers auxilis en l’entorn laboral

Els primers auxilis són vitals, això és quelcom que no es pot negar, i tal és la seva importància que fins i tot en l’entorn laboral es facilita el seu coneixement perquè qualsevol treballador pugui intervenir en situacions d’emergència. Els coneixements adquirits seran clau perquè les lesions i problemes derivats d’accidents laborals puguin evolucionar de manera satisfactòria.

La salut laboral està en mans de tots els treballadors, que hauran de seguir una sèrie de normes i protocols si es dóna qualsevol mena d’accident. El protocol o sistema d’emergència més utilitzat és el conegut com a PAS, sent aquestes les inicials de Protegir, Avisar i Socórrer. Per dur-ho a terme simplement és necessari implementar aquestes tres actuacions:

Protegir: és imprescindible que abans de procedir a socórrer a un company t’asseguris que tant ell com tu mateix esteu protegits de qualsevol perill. Si és segur i factible es pot allunyar el perill de la persona accidentada, en cas contrari hauràs d’allunyar a la persona accidentada d’aquest perill i procedir amb el pas dos.

Avisar: aquest punt és molt important perquè els primers auxilis estan dissenyats per realitzar-se mentre s’espera que arribin els serveis sanitaris. Això fa que hagis d’avisar a aquests serveis per seguidament procedir a atendre al teu company.

Socórrer: en tercer lloc i una vegada realitzats els dos passos anteriors arriba el moment en el qual hauràs d’atendre al teu company, començant per observar els seus signes vitals com el pols, la respiració o la consciència.

Normes bàsiques a l’hora de dur a terme els primers auxilis

En qualsevol lloc o situació és important incidir en la vigilància de la salut i en la prevenció de lesions, i en l’entorn laboral encara amb més intensitat. Pensa que fins que els serveis d’emergència puguin arribar al teu lloc de treball, únicament tu o els teus companys podeu encarregar-vos de parar o revertir els danys que s’hagin pogut causar, per la qual cosa és important tenir en compte una sèrie de normes elementals.

En primer lloc has de mantenir la calma, ja que això contribuirà a tranquil·litzar a la persona accidentada i li transmetrà confiança. Posteriorment has d’intentar que no es mogui del lloc de l’accident tret que sigui un risc per a la seva salut o per a la teva. Finalment intenta que no refredi, que no hi hagi res que li oprimeixi i, sobretot, no li facilitis o administris cap medicament fins que arribin els serveis sanitaris.

Els primers auxilis són una gran ajuda per mantenir la salut laboral, per la qual cosa han de ser una part fonamental de la formació en prevenció.