Seguretat en espais confinats

Quan es tracta de la seguretat en espais confinats estem al·ludint als perills d’aquests espais on apareixen substàncies inflamables i tòxiques en un espai incòmode de treball amb escassetat d’oxigen i una il·luminació limitada. Saps a què ens referim? Segueix llegint per saber més.

Què és un espai confinat?

És un espai on tens limitada tant la sortida com l’entrada. Compta amb una ventilació poc favorable i això propicia l’acumulació de substàncies inflamables o tòxiques, disminueix la concentració d’oxigen i la seva ocupació no ha de ser continuada.

Si desenvolupes un treball en un recinte confinat, recorda que hi ha una sèrie de riscos associats que obliguen a desenvolupar un servei de prevenció i unes mesures en matèria de seguretat laboral molt exigents.

El servei de prevenció de riscos laborals precisa identificar tots els riscos, establir mesures per evitar-los i també realitzar una avaluació que permeti controlar-los i denominar sota aquesta categoria als emplaçaments que així es disposin.

Quins són els majors perills a afrontar des del servei de prevenció?

La falta d’espai no afecta solament als treballadors, sinó que, a més, si un d’ells pateix un accident, hem de contemplar que necessitarà almenys que una persona baixi a prestar auxili.

Mesures de prevenció que has de recordar

– Ha d’haver-hi una entrada alternativa.

– Cal instal·lar un sistema d’accés segur amb bona il·luminació i en el qual es pugui detectar si l’atmosfera es torna perillosa.

– Autoritzar formalment a determinats professionals per realitzar aquest treball.

– Utilització d’equips de protecció individual.

– Tenir procediments de treball per realitzar totes les tasques de forma segura.

– Formar-te de forma pràctica I teòrica sobre els riscos dels espais confinats i els procediments a seguir.

– Informar-te sobre els riscos i quins són les millors mesures que s’han d’adoptar per treballar en espais confinats.

Vigilar la salut amb controls periòdics.

– Controlar periòdicament totes les mesures plantejades.

Com pots identificar un espai confinat?

Encara que puguem interpretar la definició de diferents formes segons cada persona, no existeix dubte que llocs com un pou o una xarxa de clavegueram són espais confinats.

En canvi, un fossat d’engranatge de vehicles o un túnel no ho són, tot i que segons la definició podrien considerar-se com a tal i, lògicament, són espais perillosos. En aquestes situacions és necessari que realitzis una anàlisi molt més tècnica i rigorosa per aplicar les mesures de prevenció i seguretat laboral.

Per cerciorar-te que un espai confinat realment ho és, has de considerar tres preguntes:

– És un espai tancat, parcialment tancat o obert?

Has de considerar, en primer lloc, si tant la grandària com la dificultat d’accedir al recinte són limitades o si existeix una adequada ventilació natural.

– L’espai, està concebut per a una ocupació continuada?

– Existeix una atmosfera inflamable i tòxica amb dèficit d’oxigen?

És important que coneguis l’origen dels riscos quant a les característiques pròpies dels recintes, les tasques que vs´han d’exercir en el seu interior i els treballs que ja s’han realitzat amb anterioritat en aquesta mateixa ubicació.

Com veus, és important controlar tots aquests aspectes per millorar la seguretat en espais confinats.