ISO 9001: com ajuda una empresa de prevenció de riscos laborals

Necessites una empresa de prevenció de riscos laborals per implantar la ISO 9001? En realitat no resulta imprescindible, però et vindrà molt bé. Aquesta norma és la més habitual a l’hora de gestionar les relacions entre clients i proveïdors amb un esperit de qualitat total i millora contínua. Cada vegada és més important per a les pimes, especialment perquè els permet demostrar la seva adequació i compliment de les expectatives i necessitats dels públics.

Aplicable en tots els àmbits i sectors d’activitat, orienta el seu desenvolupament cap a la satisfacció dels clients, la gestió dels processos i la millora permanent en tota la gestió, incloent-hi àrees com la mediambiental, la responsabilitat social i la seguretat i salut en el treball.

Seguretat laboral i ISO 9001

Va ser l’any 2015 quan la ISO 9001 va incorporar un enfocament clarament dirigit a emfatitzar i guiar el servei de prevenció de les empreses respecte als seus treballadors. És imprescindible tenir en compte que el perill és inherent a determinades activitats i tasques, molt especialment en certs camps professionals.

Però, també, el fet de comptar amb els processos, les eines, els sistemes de seguretat i la cultura empresarial adequats minimitza enormement els riscos reals que han d’assumir els treballadors. És igual la grandària i el sector econòmic de l’empresa en qüestió, els seus professionals mai estan exempts de riscos, encara que solament sigui al moment de desplaçar-se fins al lloc de treball o de moure’s per l’entorn d’activitat en el qual actuen.

Moltes empreses es despreocupen de l’enfocament preventiu, o ho duen a terme d’una manera ineficaç per falta de coneixements, recursos o interès. Estructurar i posar els mitjans adequats per contrarestar aquests riscos, en la seva majoria inherents a la pròpia activitat desenvolupada, no solament és imprescindible per humanitat i professionalitat, també ens suposa un plus diferencial enfront dels clients, els mercats i els competidors. El retorn d’aquesta inversió de temps i recursos es rep en forma de millors resultats productius, professionals més implicats, confiats i segurs, menor absentisme, menor rotació de personal i, en conseqüència, major qualitat total i millor projecció de marca entre els públics.

Has de saber, per tant, que la norma ISO 9001:2015 planteja un enfocament fonamentalment preventiu, que ajuda a gestionar el risc de manera intel·ligent i eficaç. Exigeix la incorporació de procediments d’avaluació, administració, eliminació i minimització dels riscos.

A l’hora de la veritat, en molts casos, no resulta tan senzill harmonitzar la teoria amb la pràctica. Els especialistes en aquests àmbits poden ajudar-te a crear i implementar en la teva empresa aquestes mesures adequades per garantir una eficaç gestió dels riscos laborals.

Per això, comptar amb una empresa de prevenció de riscos laborals durant el procés d’implementació de la norma ISO 9001 pot marcar diferències per aconseguir els teus objectius de seguretat laboral en les millors condicions. Més enllà d’aconseguir aquest segell que homologa la qualitat global de la teva signatura, també per descomptat en matèria de prevenció de riscos laborals, no hem d’oblidar que estan en joc la salut i les vides dels teus treballadors.