Com evitar la síndrome del treballador cremat al teu equip?

La síndrome de burnout està cridant l’atenció dels mitjans des que l’OMS anunciés que l’inclourà com a malaltia relacionada amb l’ocupació en la seva Classificació Internacional de Malalties (ICD-11). Aquesta notícia contribueix al fet que el desgast professional sigui més visible i per això volem donar-te unes recomanacions per tal d’evitar-lo a la teva empresa.

La síndrome del treballador cremat afecta el 10% dels treballadors, segons El País. Incloure-la a la llista de l’OMS facilitarà la gestió de baixes i l’obtenció de dades estadístiques per estudiar-la i conèixer-la més a fons

Tal y com la OMS descriu aquesta enfermetat, la síndrome del treballador cremat o burnout és el resultat d’un entorn de treball estressant que no s’ha gestionat correctament durant força temps. És un procés que es pot reconèixer quan l’empleat:

 • Se sent esgotat o exhaust
 • Té sentiments negatius cap a la feina
 • Redueix la seva eficàcia com a professional

L’actual Classificació Internacional de Malalties (ICD-10) inclou la síndrome de burnout definit com un estat d’esgotament i com un problema relacionat amb la dificultat de gestionar la vida. Ara estarà considerat com un factor que influeix en l’estat de salut i per primera vegada es considerarà com una malaltia laboral. Per això recomanen no utilitzar-la en altres àmbits.

La ICD-11 entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022, encara que ja està disponible per consultar-se des de la seva web.

Què pots fer perquè els teus empleats no es desgastin?

La síndrome del treballador cremat es tradueix en desmotivació, absentisme, disminució del rendiment i fins i tot accidents laborals. Això afecta la productivitat de les empreses, de manera que convé tenir un protocol per detectar-la a temps. Abans d’arribar a cremar-se, el treballador passa per una sèrie de fases prèvies (estancament, frustració i apatia) que es faran evidents si es presta atenció.

Realitzar una avaluació de riscos psicosocials és la manera més directa de conèixer la situació anímica dels empleats. Recorda que el desgast està associat a l’estrès com a factor de risc psicosocial, però no és el mateix. Per exemple: un treballador estressat estarà hipermotivat i hiperactiu mentre que un cremat estarà totalment desmotivat i esmussat emocionalment.

Com a prevenció per a evitar que els teus empleats es cremin i atès que l’origen es troba en les condicions de treball i l’entorn laboral, el Ministeri de Treball i Afers Socials proposa el següent a nivell organitzatiu:

 • Afavorir l’intercanvi d’opinions i la participació en l’organització
 • Promoure el treball en equip i la col·laboració, no la competitivitat
 • Facilitar als empleats recursos que els ajudin a aconseguir els seus objectius
 • Fomentar la flexibilitat horària i els plans de promoció
 • Definir clarament les competències i les responsabilitats de cada empleat
 • Diversificar les tasques i regular les càrregues de treball
 • Establir programes de supervisió professional individual
 • Protegir la persona per afrontar les situacions estressants

L’entorn és el primer que detecta que un treballador està cremat. Per això és important que hi hagi un sistema de suport intern que eviti que s’arribi a aquest punt. Millorar el suport entre companys i superiors és també una via per protegir la plantilla del desgast.

El treballador també pot entrenar-se mentalment perquè les circumstàncies problemàtiques deixin de ser-ho; aprendre a delegar; incorporar al seu dia a dia tècniques de gestió del temps, d’assertivitat, de relaxació; augmentar la percepció de control i l’autoestima; etc. Des de l’empresa poden realitzar formacions que els orientin: qualsevol mètode enfocat a reduir l’estrès es pot aplicar també a la síndrome de burnout.

La síndrome del treballador cremat és més comú en sectors de cura a les persones, com metges o infermeres, però també en altres professionals com a directius o esportistes.