Protocol d’actuació enfront del Coronavirus

El Coronavirus SARS-CoV-2 és un virus nou, desconegut anteriorment en la patologia humana, que té la capacitat de transmetre’s a les persones i que pot causar malalties de tipus respiratori amb tos, sensació de falta d’aire i febre.

Es transmet en tossir o esternudar quan les secrecions respiratòries entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca.

Què hem de fer davant possibles casos de contagi?

Veure procediment

En el següent enllaç també podràs veure la informació oficial actualitzada del Ministeri de Sanitat en relació a recomanacions sanitàries i de salut pública d’interès general: informació actualitzada sobre el brot.