Resiliència, tema central del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021

El 28 d’abril de l’any passat, amb mig món confinat a causa de la pandèmia, el Dia de la Seguretat i Salut en el Treball va recordar la importància d’aquests factors, seguretat i salut, per a salvar vides, especialment per a evitar els contagis en l’entorn laboral. En 2021, el lema triat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) és “Anticipar-se a les crisis, preparar-se i respondre: Invertir avui en sistemes resilients de seguretat i salut en el treball”.

Resiliència és una paraula que s’ha vinculat molt a la pandèmia perquè és la nostra capacitat per a superar traumes o circumstàncies adverses. També s’aplica a l’ocupació per a descriure situacions en les quals el treballador ha de ser flexible per a sobreposar-se a dificultats laborals. Com el lema de la OIT indica, també els sistemes de seguretat i salut en el treball han d’estar preparats per a prevenir noves possibles crisis i així superar-les més ràpidament.

 

Els tècnics de Prevenció de Riscos Laboral de MB Prevent, s’encarreguen d’assessorar les empreses perquè avaluïn riscos i adoptin mesures de prevenció, vigilant també la salut en el lloc de treball. Són coneixedors dels riscos específics de cada sector i dels nous problemes sanitaris que els poden afectar com, en aquest moment, els deguts al COVID-19.

 

L’emergència sanitària de 2020 ha provocat canvis en el món laboral que afecten la seguretat i salut dels empleats, sigui perquè es poden contagiar mentre desenvolupen la seva activitat professional o perquè s’han implantat altres formes de treball, com els riscos psicosocials que suposa el teletreball. S’ha fet evident d’aquesta manera que els sistemes de Seguretat i Salut en el Treball han de servir de pont amb la sanitat pública, per exemple rastrejant contactes de casos confirmats.

A més, aquest Dia Mundial també vol posar atenció sobre els professionals sanitaris per ser els més exposats. En el seu informe, la OIT proporciona dades concretes: el 14% de les infeccions mundials ha estat en aquest col·lectiu, 7000 treballadors sanitaris morts per COVID-19 i 1 de cada 5 ha tingut símptomes de depressió i ansietat durant la pandèmia. Els marcs institucionals i normatius han de millorar-se per a evitar els riscos que sofreixen ells i tots els treballadors si volem fer front a altres emergències sanitàries.

Les normes internacionals han de donar resposta a reptes com el que estem vivint des de l’any passat i oferir ajuda per a implantar mecanismes adequats per a vetllar per la seguretat i salut dels treballadors. Per exemple, les pimes són les que més dificultats han tingut per a poder complir amb els requisits oficials en matèria de SST i hi ha hagut molts brots per treballar en entorns tancats o sense distància de seguretat.

És possible desenvolupar resiliència si s’extreuen aprenentatges i es realitza a temps la inversió necessària per a respondre a les situacions similars que puguin aparèixer en el futur. Així es millora la infraestructura nacional i s’enforteixen els sistemes de Seguretat i Salut en el Treball de les empreses.

Des de MB PREVENT, al vostre costat.