Nova pròrroga dels ERTO i ampliació del crèdit destinat a la formació programada

Les modalitats actuals d’ERTO s’han ampliat de nou per cobrir fins al 31 d’octubre i n’ha aparegut una de nova que anirà de l’1 de novembre de 2021 al 28 de febrer de 2022: l’ERTO de formació. En el mateix Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat laboral, també s’han establert noves mesures per als autònoms.

Llegir més

La importància de la formació en primers auxilis en les empreses

La formació en prevenció de riscos laborals és essencial per a qualsevol empresa o treballador, però el tipus de formació dependrà de diferents factors en funció del lloc que ocupi el professional i del tipus d’activitat que realitzi. Així i tot, hi ha quelcom que és comú en qualsevol formació de prevenció, ja que per la seva importància ha de ser conegut per qualsevol empleat: estem parlant de la formació en primers auxilis.

Llegir més

Noves condicions per al sector del metall en formació de PRL

Si et dediques al sector del metall, has d’estar atent a la formació en riscos laborals. L’últim conveni estatal del metall acordat pel Govern i els sindicats suposa una veritable revolució en el que a formació en PRL del metall es refereix. A partir d’ara, caldrà per poder treballar i segons les tasques que facis a la teva empresa, realitzar un dels cursos formatius establerts en el nou conveni.

És important tenir en compte que es va posar un termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor de la norma perquè les empreses formin com a mínim una sisena part de la seva plantilla.  I hauran de formar, com a mínim, a un sisè de la seva plantilla cada semestre. A partir del 31 de desembre de 2019, haurà d’estar formada el 100% de la plantilla.

Llegir més