Resiliència, tema central del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2021

El 28 d’abril de l’any passat, amb mig món confinat a causa de la pandèmia, el Dia de la Seguretat i Salut en el Treball va recordar la importància d’aquests factors, seguretat i salut, per a salvar vides, especialment per a evitar els contagis en l’entorn laboral. En 2021, el lema triat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) és “Anticipar-se a les crisis, preparar-se i respondre: Invertir avui en sistemes resilients de seguretat i salut en el treball”.

Resiliència és una paraula que s’ha vinculat molt a la pandèmia perquè és la nostra capacitat per a superar traumes o circumstàncies adverses. També s’aplica a l’ocupació per a descriure situacions en les quals el treballador ha de ser flexible per a sobreposar-se a dificultats laborals. Com el lema de la OIT indica, també els sistemes de seguretat i salut en el treball han d’estar preparats per a prevenir noves possibles crisis i així superar-les més ràpidament.

Llegir més

Data límit per a la formació obligatòria en PRL en el sector del metall

El III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (CEM) fixa l’1 d’octubre de 2021 com a data límit perquè les empreses tinguin formada a tota la seva plantilla en prevenció de riscos laborals. La disposició transitòria segona és la que estableix el termini de 4 anys a comptar des d’aquest dia de 2017.

El CEM està vigent des de l’1 de gener de 2018, però té un caràcter retroactiu. A més, va quedar prorrogat automàticament en el seu venciment el 31 de desembre de 2020. Per això també és d’obligat compliment la disposició transitòria tercera que estableix el mateix termini d’1 d’octubre de 2021 per a oferir formació de reciclatge en matèria preventiva als treballadors que portin més de 4 anys sense rebre-la.

Llegir més

Guia ràpida per tornar a la feina – Covid-19

Per reprendre l’activitat amb seguretat enfront del Covid-19, les organitzacions han d’establir un conjunt de mesures de PREVENCIÓ pels seus treballadors. Aquestes, seran de tipus organitzatiu, informatives i amb l’adequació de mitjans humans i tècnics per fer-ho efectiu.

A MB Prevent, hem preparat aquesta guia que té l’objectiu de guiar a les empreses per prendre mesures al seu abast en diferents àmbits que caldrà adequar segons la tipologia de l’activitat i organització del treball i els seus espais.

Accedeix a la guia

*Actualitzada el 28/10/2020

Mesures extraordinàries en la formació professional per a l’ocupació

El Govern està llançant constantment mesures per adaptar els diferents sectors a la situació provocada pel confinament. Entre elles, també s’inclouen les orientades a flexibilitzar les condicions en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral que recull la Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, que va entrar en vigor el 18 d’abril.

Llegir més

Teletreball: el nou repte per empreses i treballadors

L’emergència sanitària provocada pel covid-19 ha produït un gran canvi en el marc laboral. Avui, per molts treballadors, el teletreball serà la modalitat que els permetrà continuar amb l’activitat de l’empresa aprofitant la tecnologia que tenim al nostre abast.

Des de MB Prevent i IM2 The Group seguim teletreballant al vostre costat i us fem arribar uns consells molt útils. Animem a les empreses que considerin aquesta modalitat de treball més endavant pel dia a dia, ja que són molts els avantatges que pot oferir.

Llegir més

Protocol d’actuació enfront del Coronavirus

El Coronavirus SARS-CoV-2 és un virus nou, desconegut anteriorment en la patologia humana, que té la capacitat de transmetre’s a les persones i que pot causar malalties de tipus respiratori amb tos, sensació de falta d’aire i febre.

Es transmet en tossir o esternudar quan les secrecions respiratòries entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca.

Llegir més

Estudi de factors psicosocials, una avaluació necessària per evitar riscos laborals

L’estrès i la fatiga provocats pel treball són factors de risc psicosocial que l’empresa ha de gestionar com qualsevol altre problema per a la salut i la seguretat dels seus empleats.

Quins són els riscos psicosocials?

L’Organització Internacional del Treball (OIT) en el capítol dedicat a aquest tema en la seva “Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo” defineix els factors psicosocials com els vinculats al lloc i entorn de treball, com per exemple:

  • Cultura de l’organització: comunicació, organització, lideratge …
  • Condicions de la feina: contracte, salari, horari …
  • Qualitat del treball: relacions amb els companys, autonomia, pressió temporal …

Llegir més

ISO 9001: com ajuda una empresa de prevenció de riscos laborals

Necessites una empresa de prevenció de riscos laborals per implantar la ISO 9001? En realitat no resulta imprescindible, però et vindrà molt bé. Aquesta norma és la més habitual a l’hora de gestionar les relacions entre clients i proveïdors amb un esperit de qualitat total i millora contínua. Cada vegada és més important per a les pimes, especialment perquè els permet demostrar la seva adequació i compliment de les expectatives i necessitats dels públics.

Aplicable en tots els àmbits i sectors d’activitat, orienta el seu desenvolupament cap a la satisfacció dels clients, la gestió dels processos i la millora permanent en tota la gestió, incloent-hi àrees com la mediambiental, la responsabilitat social i la seguretat i salut en el treball.

Llegir més

Seguretat en espais confinats

Quan es tracta de la seguretat en espais confinats estem al·ludint als perills d’aquests espais on apareixen substàncies inflamables i tòxiques en un espai incòmode de treball amb escassetat d’oxigen i una il·luminació limitada. Saps a què ens referim? Segueix llegint per saber més.

Llegir més

Prevenció de riscos laborals: drets i obligacions dels treballadors

Moltes persones que acudeixen a una empresa de prevenció de riscos laborals volen conèixer quins són els drets i les obligacions dels treballadors en aquesta matèria. Un bon servei en matèria de PRL inclou donar tota la informació necessària perquè, tant empleats com a empresaris, siguin capaços de desenvolupar la seva feina amb seguretat i confiança.

Llegir més