Dia mundial de la seguretat i salut en el treball

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Com cada any des del 2003, l’Organització Internacional del Treball (OIT) organitza pel dia 28 d’abril el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, jornada que servirà per seguir avançant en la millora de les condicions de seguretat laboral de milions de treballadors en tot el món.

Llegir més

Nou director tècnic MB Prevent

Canvi en la direcció tècnica de MB Prevent

Després de molts anys al capdavant del departament tècnic de MB Prevent i tota una vida dedicada a la prevenció de riscos, el Sebastià Romero s’acomiada de nosaltres a causa de la seva decisió de jubilar-se. La direcció de MB Prevent així com el seu equip, li agraïm tots aquests anys de feina i dedicació i li […]

Nueva normativa equipos protección individual

Nova normativa per als equips de protecció individual

Com saps, els Equips de Protecció Individual (EPI) tenen una gran importància per a la protecció contra els riscos que es puguin presentar dins del lloc de treball. La legislació estableix una sèrie de requisits que cal tenir en compte per part de les empreses contractistes, així com subcontractes.

Llegir més

Pimes inverteixen PRL

Les pimes inverteixen més en prevenir accidents laborals

Els accidents laborals tenen importants conseqüències per a les empreses. Si ets una pime, sabràs que aquests suposen enfrontar-se a una baixa en la productivitat i als costos econòmics que pot implicar-te, tant la contractació d’un substitut com les possibles sancions, a més dels enormes perjudicis que pot ocasionar al treballador.

Llegir més

Síndrome-postvacances

Com ens afecta la síndrome postvacances?

La síndrome postvacances és un concepte de salut que afecta a un alt percentatge de la població. Sabies que, segons dades aportades pel Servei de Promoció de la Salut de Sanitas, el 65% de la població al nostre país la pateix en la seva tornada a la feina?

Per què és lògic que notis en el teu ànim cert nivell de dificultat per adaptar-te al nou ritme? Perquè l’estil de vida de les teves vacances, marcat per horaris més flexibles, no s’ajusta a les obligacions de l’agenda professional.

Llegir més

Importància formació minera

La importància de la formació minera (ITC)

Avui en dia, existeix normativa que marca l’obligatorietat de realitzar formacions al personal que formi part d’una empresa del sector de la mineria. Estem parlant tant d’activitats d’exterior, d’interior, establiments de benefici, personal d’investigació, prospecció… Aquesta formació és específica pel personal d’aquest sector i es denomina: ITC 02.1.02 “Formació preventiva pel desenvolupament del lloc de treball”.

Llegir més

salut treball

Suspens en la salut del treballador

Els dos llocs en que passem més temps són a la llar i a la feina, i no sempre en aquest ordre. Si a això li sumem que a la feina estem exposats a més riscos que a casa (estar assegut tot el dia davant d’un ordinador entra en aquest apartat), això en el cas que treballi en una oficina, que altres treballs com estar treballant sota terra en una mina, penjat realitzant treballs verticals, conduint un vehicle pesat o transportant mercaderies perilloses, cada un dels treballs que puguin existir s’identifiquen riscos… així que entendrem perquè la seguretat i salut laboral s’ha de prendre molt seriosament.

Llegir més

Formacio Prevenció Riscos Laborals

La formació com a element integrador de la prevenció de riscos laborals

 

Tots els organismes relacionats amb la prevenció: administració laboral, inspecció de treball i serveis de prevenció entre altres, donen una vital importància a la formació dels treballadors en la prevenció de riscos laborals.

L’organització de la formació en prevenció de riscos laborals.
A l’hora de portar a terme una formació en PRL es planifica la data, horari, i el temari a impartir en funció del personal a qui va adreçat. Aquest temari, en general, és consensuat entre el servei de prevenció i l’empresari, o el seu representant en matèria de prevenció, d’acord amb les necessitats i les propostes que puguin arribar per part dels treballadors. Per tant, l’empresa ha de consultar als treballadors o als seus representants respecte de la formació a realitzar.

Llegir més

Accidents-laborals

​Evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya (desembre 2014/novembre 2015)

 

L’Observatori d’Empresa i Ocupació, va fer saber al conjunt de la ciutadania, amb data 21/12/2015, (veure www.observatoriempresaiocupacio.gencat.cat) un estudi estadístic descriptiu de l’evolució interanual de la sinistralitat laboral a Catalunya.

Pel període considerat, al nostre territori hi va haver 80.941 accidents lleus amb baixa (índex d’incidència 3167,16), 526 accidents greus amb baixa (índex d’incidència 20,58) i 69 accidents mortals (índex d’incidència 2,70).

Llegir més

La importància de la investigació d’accidents

La investigació d’accidents no hem de reduir-la a un formulari emplenat de manera sistemàtica, sinó veure-la com una eina per buscar les causes de l’accident i evitar la repetició d’aquest.

Per entrar en matèria i poder desgranar la importància de la recerca d’accidents, haurem de definir accident de treball:

La legislació determina que “un accident de treball és tota lesió corporal que el treballador sofreixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d’altres”. (art. 115 LGSS). Aquesta definició segueix sent vàlida per explicar els accidents de treball, però amb l’aprovació de la llei 20/2007 els treballadors autònoms (no treballen per compte d’altres) si tenen dret a les prestacions per contingència professionals, en el cas dels autònoms econòmicament dependents és obligatòria la cotització i per tant la prestació i per a la resta dels autònoms aquesta cotització és voluntària.

Llegir més