La importància de la investigació d’accidents

La investigació d’accidents no hem de reduir-la a un formulari emplenat de manera sistemàtica, sinó veure-la com una eina per buscar les causes de l’accident i evitar la repetició d’aquest.

Per entrar en matèria i poder desgranar la importància de la recerca d’accidents, haurem de definir accident de treball:

La legislació determina que “un accident de treball és tota lesió corporal que el treballador sofreixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d’altres”. (art. 115 LGSS). Aquesta definició segueix sent vàlida per explicar els accidents de treball, però amb l’aprovació de la llei 20/2007 els treballadors autònoms (no treballen per compte d’altres) si tenen dret a les prestacions per contingència professionals, en el cas dels autònoms econòmicament dependents és obligatòria la cotització i per tant la prestació i per a la resta dels autònoms aquesta cotització és voluntària.

Llegir més

Prevencio-Riscos-Laborals-Estudis-Psicosocials

El sentit del treball. Un pas endavant en prevenció psicosocial.

Aquest 2015 a MB PREVENT s’ha incrementat la demanda de serveis de consultoria i en especial d’estudis de factors Psicosocials. Aquesta disciplina o eina de Prevenció de Riscos Laborals, suposa un excel·lent pas de qualitat per a empreses que volen millorar la gestió preventiva i ho fan, incidint amb dos elements cabdals de la prevenció i la salut. Les “relacions laborals” i “com es senten els treballadors”.

Llegir més

Coordinacio-activitats-empresarials

Coordinació d’activitats empresarials. Estàs al dia?

En els temps que corren són cada cop més les empreses i autònoms que necessiten estar al dia en l’àmbit documental i formatiu. Avui en dia, una actitud proactiva en matèria de gestió de la nostra empresa i treballadors pot marcar la diferència entre poder estar dintre del mercat i donar un bon servei als nostres clients, o bé, ser descartats davant d’una possible prestació de serveis.

La coordinació d’activitats empresarials (CAE) basa el seu principi en la demostració documental conforme les empreses que hi intervenen fan bé els seus deures amb l’administració i al mateix temps el seu compromís de participació amb la normativa vigent, sigui en matèria preventiva o del mateix sector.

Llegir més

20 anys de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

El pròxim 8 de novembre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, la mare de la prevenció complirà 20 anys. Aquesta llei va sorgir amb la voluntat de que les empreses adquirissin i garantissin la seguretat i salut a tots els seus treballadors. A part també estableix els drets i obligacions tant de l’empresari com dels mateixos treballadors referent als riscos laborals.

Llegir més